Jeśli nie znalazłeś potrzebnej części lub szukasz używanego elementu - napisz! Posiadamy na stanie tysiące części - na pewno pomożemy!
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Comarch iSklep24 | Polityka prywatności

W skrócie

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu sklep.mitsustyle.pl i są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom w celu innym niż realizacja umowy. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, zapomnienia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Sklepu jest dla nas niezmiernie ważna, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Administratorem danych jest: MITSUSTYLE Piotr Sędłak z siedzibą w Pszczynie, ul. Jana Brzechwy 11, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Czechowice-Dziedzice pod numerem 8462/2004. Firma posiada numer regon 276148898 oraz numer NIP 922-224-52-96. Adres email: allegro@mitsustyle.pl, telefon/fax: +48 324 470 814

Cel przetwarzania

MITSUSTYLE Piotr Sędłak przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez stronę: sklep.mitsustyle.pl (dalej „Sklep”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się w Sklepie
 • zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
 • korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy)

Rodzaj danych

MITSUSTYLE Piotr Sędłak przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Sklepie:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Sklepie:

 • imię i nazwisko
 • płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
 • numer rejestracyjny samochodu (w przypadku żądania wpisania tej informacji na fakturze)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Sklepie zakładki: MOJE DANE.

6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@mitsustyle.pl
 2. Telefonicznie / faxem: +48 324470814
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie
 4. Listownie na adres: MITSUSTYLE Piotr Sędłak ul. Jana Brzechwy 11 43-200 Pszczyna

Powierzenie przetwarzania danych

MITSUSTYLE Piotr Sędłak może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z MITSUSTYLE Piotr Sędłak, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji - dostarczanie przesyłek.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Cookies

Sklep używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych Sklepów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

Opublikowano: