Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin Sklepu

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym sklep.mitsustyle.pl Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu w zakładce Regulamin.

Żaden zapis regulaminu nie może ograniczać praw Konsumenta. Jeżeli nie zgadzasz się z którymś z jego sformułowań – daj nam znać.

Informacja o Firmie:
Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.mitsustyle.pl (zwany później sklep), prowadzony jest przez firmę MITSUSTYLE Piotr Sędłak z siedzibą w Pszczynie, ul. Jana Brzechwy 11 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Czechowice-Dziedzice pod numerem 8462/2004. Firma posiada numer regon 276148898 oraz numer NIP 922-224-52-96. Adres email: allegro@mitsustyle.pl, telefon/fax: +48 324 470 814

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu sklep.mitsustyle.pl i są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom poza zakresem umowy. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, usunięcia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Opisy i zdjęcia produktów:

Wszelkie informacje dotyczące towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych objęte gwarancją producenta. Części używane posiadają w opisie dokładną o tym informację i objęte są gwarancją.

Ceny:

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich z wyszczególnieniem ceny netto i brutto (cena brutto zawiera 23% podatku VAT). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Do każdego sprzedanego produktu dołączamy fakturę VAT lub paragon.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku towaru na zamówienie cena podawana jest przez sprzedawcę po sprawdzeniu dostępności oraz kursu walut.


Zamówienia:

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę sklep.mitsustyle.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie na etapie składania zamówienia numeru VIN pojazdu w celu sprawdzenia poprawności doboru części oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych, adresu e-mail, oraz kontaktu telefonicznego. W przypadku braku podania danych, lub niepełnej informacji, zamówienie takie nie będzie realizowane.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Sposoby płatności:

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze osobistym: gotówka;

- za pobraniem: należność pobiera kurier; płatność w paczkomacie InPost
- przedpłata: przelewem bankowym na konto sklepu ING 26 1050 1083 1000 0001 0620 0355;

- szybka płatność PayU


W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 2000 PLN sklep zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

Dostawa:

W zależności od wagi, gabarytu, liczby zakupionych przedmiotów oraz własnych preferencji klient może wybrać następujące formy dostawy towaru: odbiór osobisty, paczkomat InPost, kurier DPD / FedEx.

Wysyłka do paczkomatu InPost jest możliwa do wymiaru maksymalnego paczki 41x38x64 cm a jej koszt jest stały i wynosi przy przedpłacie 10 zł; za pobraniem 15 zł

Koszt wysyłki kurierem DPD / FedEx wynosi w zależności od wagi i wielkości przesyłki. Przy standardowej wielkości paczki wynosi ona 17 zł (po przedpłacie 13 zł). W przypadku większej i cięższej przesyłki koszty transportu podawane są w e-mailu potwierdzającym zakup. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego koszt transportu nie jest pobierany. Odbiór osobisty możliwy w godzinach pracy firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) + czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. Czas doręczenia przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon oraz wzór odstąpienia od umowy. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą Sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezmiernie ważne. Wykrycie uszkodzenia w obecności kuriera umożliwia nam złożenie reklamacji z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Zwrot towaru:
Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zakupionego towaru bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru (na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 – o prawach konsumenta art.21 ust.1 w zw. z art. 12 ust.1) na adres siedziby, e-mailem lub faxem. Towar można odesłać osobno (w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy), najlepiej przesyłką ubezpieczoną na adres siedziby firmy tj. MITSUSTYLE ul. Jana Brzechwy 11 43-200 Pszczyna. Jeśli jest taka możliwość najlepiej wysłać towar wraz z paragonem lub fakturą i oryginalnym opakowaniem. Zwracany towar powinien być nienaruszony, nieużywany i kompletny.

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Należność za zwrócony towar i koszty przesyłki zostanie przelana na podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konto lub przesłana na podany w w/w oświadczeniu adres do 5 dni.

Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów sprowadzonych na specjalne zamówienie gdzie właściwości produktu zostały określone przez Klienta oraz w przypadku zakupu dokonanego przez podmioty gospodarcze.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

– Adresat: MITSUSTYLE Piotr Sędłak, 43-200 Pszczyna, ul. Jana Brzechwy 11; fax: +48 324470814, email: allegro@mitsustyle.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić. ..................................

czytelny podpis klienta

Reklamacje:
W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy przesłać na adres siedziby firmy tj. MITSUSTYLE ul. Jana Brzechwy 11 43-200 Pszczyna, adres e-mailowy: allegro@mitsustyle.pl lub numer fax: +48 32 44 70 814

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania pisma lub przesyłki z reklamowanym produktem.
Reklamowany towar może zostać odebrany przez zleconego przez sprzedawcę kureira lub przesłany przez klienta na jego koszt.


Gwarancja:

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe (poza elementami opisanymi jako używane), wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych objęte gwarancją producenta.

Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z niezgodności produktu z opisem lub z innych przepisów polskiego prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Produkty nowe objęte są gwarancją producenta przez okres 2 lat (24 miesięcy) z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu na skutek eksploatacji oraz elementów poddanych modyfikacji bez zgody producenta lub użytkowanych niezgodnie z zaleceniem producenta. Części używane objęte są gwarancją przez okres 1 roku.

Producent gwarantuje, że w okresie obowiązywania gwarancji produkt będzie działał w sposób wynikający z jego przeznaczenia oraz że będzie pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych.

W okresie gwarancji Producent w stosownym czasie bezpłatnie usunie wadę, dokonując naprawy lub wymiany (na produkt identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny) wadliwego produktu lub wadliwej części produktu według własnego uznania, pod warunkiem że Producent zostanie poinformowany o wystąpieniu wady przed upływem okresu gwarancji.

Uszkodzony produkt wraz z wchodzącymi w jego skład częściami składowymi (jeżeli były dołączone) Sprzedawca odbiera na swój koszt. Klient dostarcza wraz z towarem fakturę zakupu lub jej kopię i opis uszkodzenia/wady oraz swoje oczekiwania.

Rekojmia:

Sprzedany towar objęty jest również rękojmią Sprzedawcy przez okres 2 lat (24 miesięcy) od daty jego dostarczenia.

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez klienta z tytułu rękojmi , produkt zostanie przez Sprzedawcę bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny lub też zostanie dokonany zwrot ceny bądź jej obniżenie.

Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Kupującego w zakresie przysługującego roszczenia , jeżeli wybór dokonany przez Kupującego jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń.

Reklamowany produkt wraz z wchodzącymi w jego skład częściami składowymi (jeżeli były dołączone) Sprzedawca odbiera na swój koszt. Klient dostarcza wraz z towarem fakturę zakupu lub jej kopię i opis uszkodzenia/wady oraz swoje oczekiwania.

Sprzedawca informuje, że rękojmia obejmuje jedynie produkty zakupione u Sprzedawcy, a następnie zamontowane wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym.

Rękojmia nie obowiązuje gdy:

a) Przeznaczenie produktu zostało zmienione bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

b) Produkt był narażony na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych

c) Produkt był zainstalowany, używany, przechowywany niezgodnie z przeznaczeniem.

d) Produkt został uszkodzony na skutek działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takich jak: zalanie, uszkodzenie mechaniczne, pożar itp.

e) Produkt był naprawiany lub podlegał konserwacji przez kogokolwiek innego niż wyspecjalizowany warsztat samochodowy lub osoby upoważnione przez Sprzedawcę.

f) numer seryjny urządzenia (jeśli był nadany) został zmieniony, usunięty lub uszkodzony.

g) wystąpiło naturalne zużycie

We wszystkich kwestiach zastosowanie ma prawo polskie.

Pełna treść Ustawy o prawach konsumenta:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/827/1

Załącznik nr 1 do Ustawy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– "Odbierzemy rzecz"; lub

– "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

– "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

– "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.