Jeśli nie znalazłeś potrzebnej części lub szukasz używanego elementu - napisz! Posiadamy na stanie tysiące części - na pewno pomożemy!
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Comarch iSklep24 | REKLAMACJE

Reklamacje i zwroty

Reklamacje:
W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy przesłać na adres siedziby firmy tj. MITSUSTYLE ul. Jana Brzechwy 11 43-200 Pszczyna, adres e-mailowy: allegro@mitsustyle.pl

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania pisma lub przesyłki z reklamowanym produktem.


Gwarancja:

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe (poza elementami opisanymi jako używane), wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych objęte gwarancją producenta.

Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z niezgodności produktu z opisem lub z innych przepisów polskiego prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Produkty objęte są gwarancją producenta przez okres 2 lat (24 miesięcy) z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu na skutek eksploatacji oraz elementów poddanych modyfikacji bez zgody producenta lub użytkowanych niezgodnie z zaleceniem producenta.

Producent gwarantuje, że w okresie obowiązywania gwarancji produkt będzie działał w sposób wynikający z jego przeznaczenia oraz że będzie pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych.

W okresie gwarancji Producent w stosownym czasie bezpłatnie usunie Wadę, dokonując naprawy lub wymiany (na produkt identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny) wadliwego Produktu lub wadliwej części Produktu według własnego uznania, pod warunkiem że Producent zostanie poinformowany o wystąpieniu wady przed upływem okresu gwarancji.

Uszkodzony produkt wraz z wchodzącymi w jego skład częściami składowymi (jeżeli były dołączone) Sprzedawca odbiera na swój koszt. Klient dostarcza wraz z towarem fakturę zakupu lub jej kopię i opis uszkodzenia/wady oraz swoje oczekiwania.

Rekojmia:

Sprzedany towar objęty jest również rękojmią Sprzedawcy przez okres 2 lat (24 miesięcy) od daty jego dostarczenia.

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez klienta z tytułu rękojmi , produkt zostanie przez Sprzedawcę bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny lub też zostanie dokonany zwrot ceny bądź jej obniżenie.

Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Kupującego w zakresie przysługującego roszczenia , jeżeli wybór dokonany przez Kupującego jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń.

Reklamowany produkt wraz z wchodzącymi w jego skład częściami składowymi (jeżeli były dołączone) Sprzedawca odbiera na swój koszt. Klient dostarcza wraz z towarem fakturę zakupu lub jej kopię i opis uszkodzenia/wady oraz swoje oczekiwania.

Sprzedawca informuje, że rękojmia obejmuje jedynie produkty zakupione u Sprzedawcy, a następnie zamontowane wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym.

Rękojmia nie obowiązuje gdy:

a) Przeznaczenie produktu zostało zmienione bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

b) Produkt był narażony na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych

c) Produkt był zainstalowany, używany, przechowywany niezgodnie z przeznaczeniem.

d) Produkt został uszkodzony na skutek działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takich jak: zalanie, uszkodzenie mechaniczne, pożar itp.

e) Produkt był naprawiany lub podlegał konserwacji przez kogokolwiek innego niż wyspecjalizowany warsztat samochodowy lub osoby upoważnione przez Sprzedawcę.

f) numer seryjny urządzenia (jeśli był nadany) został zmieniony, usunięty lub uszkodzony.

g) wystąpiło naturalne zużycie

We wszystkich kwestiach zastosowanie ma prawo polskie.

Pełna treść Ustawy o prawach konsumenta:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/827/1

Załącznik nr 1 do Ustawy

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki